Bakan Yanık: Yaşlı bireylere aileleri yanında destek aldıkları bir model sunmayı amaçlıyoruz

class=”medyanet-inline-adv”>

Bark da adı verilen aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İtalya’nın Roma kentinde Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Yaşlanma Konferansı, Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı’na katıldı. ‘Uzun Zamanlı Bakım Erişimi ve Bakım Verenler ile Sülaleler amacıyla Dayanak Sağlamak’ başlıklı oturumda konuşma gerçekleştiren Bakan Yanık, Avrupa’da ve yerkürede oldukları benzer biçimde Türkiye’de de demografik dönüşümün hızlandığını belirtti. Bakan Yanık, “Yerküre’da oldukları benzer biçimde Türkiye’de de son yıllarda, sıhhat, toplumsal hizmet ve teknolojik gelişmelere asılı olarak hayat müddeti uzamış, doğum oranı ise azalmıştır” kelimelerini kullandı.

“YAŞLI NÜFUS ORANI YÜKSELDİ”

Türkiye’nin hızlı bir şekilde yaşlandığını dikkat çeken Bakan Yanık, “Ihtiyar nüfus oranı 2000 senesinde yüzde 7,2’den 2021 nihayet yüzde 9,7’ye terfi etmiştir. Ihtiyar nüfus oranı son beş yılda yüzde 24 artmış. 2021 yılı bakımından doğuşta muhtemel averaj hayat müddeti 78 yıl iken ortanca yaş 2021’de 33.1 olarak karşımıza çıkıyor. Ihtiyar nüfus oranının artma eğilimini sürdürmesi ve 60 yıl arasında her 4 bireyden 1’inin 65 yaş ve üstü olması umut ediliyor. Bu doğrultuda uzun soluklu bakım yaklaşımımız, gelecek nüfus projeksiyonları da dikkate alınarak mevcut demografik yapımızdan yola çıkılarak yapılandırıldı” diye açıkladı.

class=”medyanet-inline-adv”>

“KALİTELİ YAŞAM SÜRMELERİNİN DESTEKLENMESİ AMAÇLANIYOR”

Türkiye’nin yaşamakta oldukları demografik geçiş sürecinin son yıllarda yaşlanma hakkında siyaset ve hizmetlerin gözden geçirilmesine niçin bulunduğunu bildiren Bakan Yanık, “Türkiye’nin yaşlanma mevzusundaki ulusal politikası, yaşlıların etken ve sıhhatli yaşlanma çerçevesinde, bark da adı verilen aile bütünlüğü arasında ve toplumsal hayatla bağlarını koruyarak geniş bir hareket yeri oluşturacak şekilde şekillendirdi. Bakanlık olarak bu maksada erişmek amacıyla uzun soluklu bakım, toplumsal dayanak hizmetleri, toplumsal emniyet ve toplumsal bağışlar benzer biçimde değişik hizmetleri eşgüdümlü ve tamamlayıcı olarak yürütüyoruz. Türkiye’de yaşlılara amacına yönelik uzun soluklu bakım hizmetlerinin temel hedefi, yaşlılıkta yaşanmış olan fizyolojik, psikolojik ve psiko-sosyal değişimlere geçişi kolaylaştırıyoruz. Bu çerçevede bakım politikalarımız, yerinde yaşlanmayı ve tarafından kaderini belirleme hakkını bir hak olarak kabul ederek, fertlerin çoklukla kurumsal bakım hizmetleri yerine, aileleri ve yakınları yanında bakım dayanağı aldıkları, toplumsal hayatla bütünleştikleri bir model göstermeyi amaçlıyoruz” kelimelerini kullandı.

class=”medyanet-inline-adv”>

Bakan Yanık, ihtiyar fertlerin bağımsız hayat becerilerinin artırılması ve kaliteli hayat sürmelerinin desteklenmesini amaçladıklarını duyurdu.

“YAŞLI BİREYLERİ VE ÇEVRELERİNİ BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALIYORUZ”

Psiko-sosyal dayanak ve bakım hizmetlerin bir tek ihtiyar fertleri içermediğini, hem de onlara bakım verenler ve bark da adı verilen aile üyelerini de kapsadığının malumatını veren Bakan Yanık, “Bakım politikalarımız ihtiyar fertleri ve civarlarını bir tüm olarak ele alıyoruz” diye açıkladı.

Türkiye’de ihtiyar bireylere amacına yönelik bakım hizmetlerinin öğrenci nazaran planlandığını kaydeden Bakan Yanık, “Ihtiyar fertlerin ortalama olarak yarısı uzun soluklu bakım hizmetlerinden parasız, öteki yarısı ise gelirlerine nazaran kısmi ücretle yararlanıyor. yöresel kalabalık dikkate alınarak talep ve hak temelli olarak bekleniyor” kelimelerini kullandı.

class=”medyanet-inline-adv”>

“BAKIM HİZMETLERİ KALİTE STANDARTLARI’NI GELİŞTİRDİK”

Ailelerin yada bakım verenlerin bi süre bakım sağlayamadıklarında, bi süre ve konuk bakım hizmetleri de ücretsiz bir şekilde sunduklarını tabir eden Bakan Yanık, “Ihtiyar kişiler, uzun soluklu bakım merkezlerinden yılda 45 güne kadar bakım alabiliyor. Bu merkezlerde hizmet aldıkları sürece bütün gereksinimleri da müessese tarafınca karşılanıyor. Uzun soluklu bakım sistemlerinde kaliteyi çoğaltmak amacıyla ‘Bakım Hizmetleri Kalite Standartları’nı geliştirdik. Bu standartlar, ihtiyar fertlerin mahremiyeti ve emniyeti, bakım yer ve bakım verenin memnuniyeti gözetilerek hak temelli ve fert merkezli bir yaklaşımla hazırlandı. Ek olarak, ihtiyar fertlerin özerkliğini, aileleri ve dostlarıyla toplumsal ilişkileri de içinde olmak suretiyle topluma katılımını teşvik eden bir takım yapma mevcut. Bu bağlamda, uzun soluklu kurumsal bakımın beraber; konutta bakıma dayanak hizmetleri, konutta sıhhat hizmetleri, konutta bakım bağışı, gündüz bakım hizmetleri, danışmanlık hizmetleri, yaşlılık aylığı, ayni ve nakdi bağışlar, destek dayanak teknolojileri, vergi muafiyetleri ve istisnaları ile parasız yada indirimli gezi olanakları devletimiz tarafınca sunuluyor” diye açıkladı.

class=”medyanet-inline-adv”>

Bakan Yanık, konuşmasında meydana getirilen incelemelere da atıfta bulunarak, “Son zamanlarda meydana getirilen incelemeler Türkiye’deki kültürel ve toplumsal yapı gereği ihtiyar fertlerin tarafından bark da adı verilen aile üyeleri tarafınca bakılmak istediğini ve genç nesillerin de ihtiyar bark da adı verilen aile üyelerine kendilerinin bakmak istediğini gösteriyor” diye açıkladı.

Bu doğrultuda Konutta Bakım Bağışı ile hem ailelere dayanak olmak hem de bark da adı verilen aile fertleri içinde yardımlaşmayı teşvik ettiklerini bildiren Bakan Yanık, bakıma gereksinim duyan, ekonomik ve toplumsal yoksunluk arasında mevcut olan engelli ve ihtiyar bireylere bakım elde eden bark da adı verilen aile bireylerine aylık olarak ödeme yaptıklarını belirtti.

“YAŞLI DESTEK PROGRAMINI UYGULAMAYA KOYDUK”

class=”medyanet-inline-adv”>

Belediyelerle de eşgüdümlü olarak gündüz ve konutta bakıma dayanak hizmetleri verdiklerini dikkat çeken Bakan Yanık, “Mahalli yönetimlerin yaşlılara amacına yönelik hizmetlerini desteklemek, kuvvetlendirmek, standardizasyon sağlamak ve yaygınlaştırmak amacıyla 2016 yılından başlayarak Ihtiyar Dayanak Programını uygulamaya koyduk. Bu program, ihtiyar fertleri tarafından konut ortamlarında desteklemek ve toplumsal yaşamdan soyutlanmalarını engel olmak amacıyla mahalli etkinleri harekete geçirerek yaşlanma mevzusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan proje (tasarı) bazlı bir dayanak programıdır” şeklinde söyledi.

Bakan Yanık, ihtiyar bireylere değişik bakım hizmetlerinin beraber ihtiyar aylığı benzer biçimde toplumsal bağışlar da sağladıklarını söylemiş oldu. Cemiyet temelli bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi amacıyla projeler yürüttüklerini dikkat çeken Bakan Yanık, “Bu bağlamda, Yaşlılara Amacına yönelik Gündüz Bakım ve Konutta Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi yürütüyoruz” diye açıkladı.

Milli yaşlanma politikası doğrultusunda, uzun soluklu bakım hizmetlerini nüfusun çeşitli ve değişen gereksinimlerine yanıt verecek tarzda geliştirmeyi amaçladıklarını dikkat çeken Bakan Yanık, “Hem sosyal hem de bireysel yaşlanmayı benzer anda ele yer, ihtiyarı bir tek fert olarak değil; maziyi, kapasitesi ve muhitiyle bir tüm olarak değerlendiren hayat döngüsü yaklaşımına büyük ehemmiyet veriyoruz” kelimelerini kullandı.

DİĞER HABERLER

YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Instagram

GÜNDEM HABERLERİ