KVKK’dan flaş aşı ve analiz karar hükmü

Kişisel Dataları Koruma Kurumundan alınan bilgiye nazaran, müessese sonuç organı Heyet, işverenlerin çalışanlar ya da alıcılardan aşı olup olmadığı ya da PCR analiz karar istemelerine amacına yönelik genelgelere alakalı Kişisel Verilerin Sakınması Kanunu yönünden iyi mi bir yol izlenmesi icap ettiğine bağlı görüş sorulması üstüne mevzuyu gelişmeye aldı.

Heyet, salgınla savaşım dahil olmasında yetkili müesseseseler ve işverenlerin aşı ve PCR analiz kararını işlemesinin kanuna karşıt olmadığına sonuç verdi.

Kurulun sonucunda, yerküre genelinde yayılma süratı giderek çoğalan Kovid-19 virüsünün niçin oldukları hastalıklardan sakınmak amacıyla aşıların kullanıma sunulmuş olduğu hatırlatıldı.

Devletlerin, halk sağlığının korunmasını teminen çalışma bölgeleri de katılmak suretiyle toplu halde bulunulacak alanlarda Kovid-19 aşı bilgisi yada PCR analizi neticelerinin işlenmesi zorunluluğunu getirmiş olduğu aktarılan kararda, İçişleri Bakanlığı ile Emek verme ve Toplumsal Emniyet Bakanlığı genelgelerinde de karşılaşılabilecek sıhhat ve emniyet risklerine amacına yönelik kollayıcı ve önleyici önlemler alındığı, çalışma mekanı ya da işveren tarafınca Kovid-19 aşı bilgisi yada olumsuz sonuçlu PCR analiz bilgisinin istenebileceğinin belirtildiğine belirti edildi.

BİLGİLER KANUNDAKİ ŞARTLARA GÖRE İŞLENMELİ

Kararda, bireylerin tahlil, analiz, rapor, aşı benzer biçimde sıhhat vaziyetlerine bağlı bilgilerin Kanuna nazaran kişisel sıhhat verisi oldukları ve bu bilgilerin Kanunun 6. maddesinde alan verilen işleme şartlarına olumlu olarak işlenmesi icap ettiği kayıp edildi.

Kovid-19’un yerküre çapındaki sıhhat, toplumsal yaşam ve iktisat üstündeki tesirleri dikkate alındığında, salgınla savaşım dahil olmasında aşı mevzusu ve PCR analiz karar benzer biçimde kişisel sıhhat verilerinin halk sağlığının, halk güvenliğinin ve halk düzeninin sakınması amacıyla işlenmesi gerekliliğinin meydana çıkmış olduğu anlatılan kararda, Kanunun 28. maddesinde “kişisel verilerin ulusal savunmayı, ulusal emniyeti, halk güvenliğini, halk düzenini yada ekonomik emniyeti sağlamaya amacına yönelik olarak kanunla vazife ve yetki verilmiş halk müessese ve kuruluşları tarafınca yürütülen önleyici, kollayıcı ve istihbari faaliyetler dahil olmasında işlenmesi” halinde yasa hükümlerinin uygulanmayacağının düzenlenmiş olduğu aktarıldı.

Kararda, salgın rahatsızlık benzer biçimde halk emniyeti ve halk düzenini tehdit eden hususlarda bu tehdidi ortadan kaldırabilmek ve salgın hastalığın bulaşıcılığının önüne geçilebilmesini sağlamak amacıyla kanunla yetki verilmiş halk müessese ve kuruluşlarınca yürütülen faaliyetler dahil olmasında kişisel verilerin işlenmesinin, Kanunun 28. maddesi dahil olmasında değerlendirilmesi icap ettiği açıklandı.

Kurulun sonucunda, Kovid-19’un sebebiyet verdiği salgın hastalığın halk emniyeti ve halk düzenini tehdit etmesi nedeniyle ve hastalığın yayılımını mani olmak amacıyla, aşı bilgisi, olumsuz sonuçlu PCR analiz bilgisinin çalışma mekanı/işverenler tarafınca işlenmesinin söz mevzusu halk müessese ve kuruluşlarınca yürütülen önleyici ve kollayıcı faaliyetler dahil olmasında gerçekleştirilebileceği, dolayısıyla bu faaliyetlerin Yasa dahil olması haricinde oldukları aktarıldı.

Hatta kararda, salgın dahil olmasında yürütülen halk güvenliğini ve halk düzenini koruma hedefine amacına yönelik faaliyetler haricinde kalan ya da bu gayeyi aşan nitelikteki kişisel veri işleme faaliyetlerinin ise Yasa dahil olmasında alan alacağı vurgulandı.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz